Obowiązek informacyjny

RODO

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Ku-NA s.c. Kuźniczka 114, Krzepice.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

 

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KU-NA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

 

 • w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes KU-NA (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem KU-NA jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 • w celu kierowania do Pani/Pana przez KU-NA treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes KU-NA (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/ MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

 

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu KU-NA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes KU-NA (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),

 

 • podmiotom świadczącym na rzecz KU-NA usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

 

 • operatorom pocztowym i kurierom,

 

 • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.

 

 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych Fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KU-NA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych KU-NA prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez KU-NA polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych Pani/Pana informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zachowań oraz zainteresowań.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, KU-NA prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez KU-NA w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez KU-NA jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Akceptuję

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.